ГККП “ЯСЛИ-САД №69”

акимата города Костаная
отдела образования акимата города Костаная

8 (7142) 26-18-57

мы находимся по адресу:
г. Костанай, пр. Абая, 18

План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор  ___________ Шибельгут A.E.
 
План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
на 2020-2021 учебный год
ГККП «Ясли-сад .№ 69 акимата города Костаная отдела образования города Костаная»
 
Тематика Форма проведения Ответственный Срок
«Правила дорожные детям знать положено» 
 
Месячник безопасности. Методист, воспитатели групп Сентябрь
«Что мы должны знать о правилах дорожного движения»
 
Инструктаж для сотрудников. Методист. Сентябрь-март
«Красный, желтый, зеленый»
Встреча с ИНСПЕКТОРОМ
ДПС г. Костаная 
 
Музыкально - спортивное развлечение.  Методист, инструктор по физ.воспитанию,
муз. руководитель воспитатели.
Сентябрь
Оформление уголков  по ПДД Наглядная агитация для детей и родителей. Методист, воспитатели групп. Сентябрь
«Безопасность на дороге»
 
Выставка детских рисунков.  Методист, воспитатели групп. Сентябрь
 «Безопасность малышей»
 
Викторина. Воспитатели
старших групп и  ГПП.
Ноябрь
«АЗБУКА безопасности на дороге»
  •        Наблюдения за транспортом.
  •    Рассматривание иллюстраций.
  • Беседы.
  • Сюжетно-ролевая игра «Водители»
  • Чтение художественной  литературы.
Методист, воспитатели всех возрастных групп. В течение года
«В стране дорожных знаков» Знакомство с дорожными знаками. Воспитатели старшей группы и ГПП. Январь
«Аккуратность в гололед на дороге вас спасет»
 
Консультация для родителей. Методист. Январь
«Внимание! Дорога»
 
Выставка детских рисунков. Воспитатели групп. Апрель
«Внимательный  пешеход»
 
Игра-эстафета. Воспитатели
ГПП.
Апрель
«Советы по безопасности на дороге»
 
Консультация для родителей. Воспитатели всех возрастных групп. Май
«Наш друг - светофор»
 
Музыкально-спортивный досуг для детей и родителей. Муз.руководитель, инструктор физического воспитания, воспитатели. Июнь
 
 
 
 
Бекітемін:
 Директор_________Шибельгут А.Е.
 
 
2020-2021 о.ж. жол-көлік жарақатын ескерту бойынша шаралар жоспары
«Қостанай қаласы әкімдігінің Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №69 бөбекжай-бақшасы» МКҚК
 
Тақырыптама Өткізу түрі Жауапты Мерзімі
«Жол ережесін балалар білуі тиіс»
 
Қауыпсіздік айлығы әдіскер, топ тәрбиешілері Қыркүйек
«Біз жол қозғалысы ережесі туралы не білуіміз керек»
 
қызметкерлер үшін нұсқама әдіскер Қыркүйек-наурыз
«Қызыл, сары, жасыл» Қауыпсіздік әліппесі Қостанай қаласы ДПС инспектрымен кездесу
 
Музыкалық-спорттық ойын-сауық. Әдіскер, дене тәрбиесі нұсқаушысы,
муз. жетекшісі тәрбиешілер.
Қыркүйек
ЖҚЕ бойынша бұрыштар ресімдеу
 
Балалар және ата-ана үшін көрнекі үгіттеу. әдіскер, топ тәрбиешілері Қыркүйек
«Жолдағы қауыпсіздік»
 
Балалар суреттерінің көрмесі әдіскер, топ тәрбиешілері Қыркүйек
«Балалардың қауыпсіздігі»
 
Викторина. Тәрбиешілер жоғары топтар мен ӨПТ. Қараша
«Жолдағы қауыпсіздік әліппесі»
  • Көлікті бақылау.
  • Иллюстрацияларды қарау.
  • Әңгіме.
  • «Жүргізуші» сюжетті-рөлдік ойын
  • Көркем әдебиетті оқу
әдіскер, топ тәрбиешілері Жыл ішінде
«Жол белгілері елінде» Жол белгілерімен танысу. Аға топ және ӨПТ тәрбиешілері. Қаңтар
«Тайғақ жолда ұқыптылық сені  сақтайды»
 
Ата-ана үшін кеңес әдіскер Қаңтар
«Жол, Назар аудар!»
 
Балалар суреттерінің көрмесі топ тәрбиешілері Сәуір
«Ең ұқыпты жүргінші»
 
Ойын-эстафета Тәрбиешілер
ӨПТ.
Сәуір
Жол қауыпсіздігі бойынша кеңестері
 
Ата-анаға кеңес топ тәрбиешілері Мамыр
«Біздің досымыз бағдаршам»
 
Ата-ана және балалар үшін муз-қ-спорттық мереке Муз.жетекшісі, д/т нұсқаушысы, тәрбиешілер Маусым